bài viết hướng dẫn vô hiệu hóa lệnh Run và Command Prompt trên Windows

Command Promt và Run là các công cụ cực kỳ hữu ích trên hệ điều hành Windows. Cả Command Prompt và lệnh Run trên Windows cho phép bạn đưa ra...

cách sao lưu email, danh bạ và cấu hình tài khoản email trong Microsoft Outlook 2010

Với những ai thường xuyên gửi, nhận email đồng thời bằng nhiều tài khoản (email công ty, Gmail, Yahoo, Outlook,…) thì việc sử dụng Microsoft...

bài viết hướng dẫn cách Ẩn/ Xóa các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop… trong ‘This PC’ của Windows 10

Trong Windows 10, khi mở cửa sổ ‘This PC‘ lên (tương đương với My Computer trong Windows XP và Computer trong Windows 7), mặc định sẽ hiển t...
Bạn Bán Hàng Gì