Tìm hiểu thực hành kế toán cho người chuyên nghiệp


DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ:
+ Liên tục cập nhật tất cả các Thông tư Nghị định mới nhất của Luật – để có thể đảm bảo khi làm việc kế toán sẽ làm đúng, đủ và tiết kiệm được chi phí Thuế và tránh bị xử phạt do vi phạm.

Xem tiếp : dịch vụ thành lập công ty

+ Học cách biết tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí thuế phải nộp ( thủ thuật)

+ Thực hành cách tiếp nhận Hồ sơ công ty, hóa đơn chứng từ kế toán khi mới bắt đầu đi làm.

+ Thực hành làm Thuế thu nhập cá nhân: cách đăng ký Mã số thuế, tính thuế TNCN, lập tờ khai, báo cáo tháng hoặc quý và quyết toán năm.

+ Học thực hành kê khai Thuế Môn bài, Thuế giá trị gia tăng trên phần mềm kê khai mới nhất để lên báo cáo thuế tháng (có hướng dẫn kê khai thuế qua mạng). Học cách khắc phục, điều chỉnh các sai sót khi có.

Xem : http://ketoandongphong.com/thanh-lap-cong-ty-41.html

+ Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN tạm tính quý, quyết toán thuế TNDN năm.

Nghiệp vụ kế toán :

2. THỰC HÀNH KẾ TOÁN KHO:

+ Làm bảng NXT Hàng Hoá. với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL .

+ Làm bảng NXT NVL.với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL.

3. THỰC HÀNH KẾ TOÁN CÔNG NỢ:

+ Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Thu khách hàng với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL.

+ Lên Bảng Tổng hợp công nợ Phải Trả Nhà Cung cấp với mẫu biểu thiết lập tự động trên EXCEL.

4. HỌC LÊN SỔ KẾ TOÁN
- Lựa chọn sổ kế toán: Theo hình thức Nhật ký chung, Hạch toán bằng máy vi tính.

- Tính, phân bổ, hạch toán khấu hao TSCĐ và CDCC.

- Các nghiệp vụ kế toán góp vốn.

- Cách tính, phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

- Các nghiệp vụ mua, bán hàng hóa, công cụ dung cụ, nguyên vật liệu, và TSCĐ.

- Cách tính lương, làm bảng lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích bảo hiểm theo quy định hiện hành

- Cuối kỳ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để Xác Định Lợi Nhuận.

5. Lập báo cáo tài chính năm, Quyết toán thuế TNCN năm.

Thực hành trên phần mềm Excel trước để hiểu bản chất công việc kế toán. Sau đó em được hướng dẫn thực hành trên phần mềm kế toán Misa.

Xem tiếp : Dịch vụ kế toán trọn gói

Học xong bạn đựợc cấp chứng chỉ. Tặng thẻ tư vấn thuế dài hạn do Tổng cục thuế hướng dẫn và giải đáp…kinh nghiệm bằng 2 năm đi làmkhóa học kế toán tổng hợp

Với đội ngũ giáo viên là những kế toán trưởng dầy dặn kinh nghiệm, phòng học tiện nghi, tài liệu thực tế phong phú…..chắc chắn sẽ giúp bạn làm chủ hoàn toàn công việc kế toán.

0 nhận xét trong bài "Tìm hiểu thực hành kế toán cho người chuyên nghiệp"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì