tìm hiểu thêm công việc của kế toán bán hàng cần làm

Bài viết ở bên dưới đây, Kế toán tại Hà Nội xin phép được chia sẻ các công việc của một Kế toán bán hàng cần phải làm như sau:

Tham khảo: dịch vụ kế toán trọn gói

1. Một số các công việc liên quan đến hóa đơn bán hàng
- Lập hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng.
- Cập nhật ghi chép phản ánh kịp thời các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày: Kiểm tra số lượng, đơn giá của từng sản phẩm, lấy đó làm căn cứ xuất hoá đơn cho khách hàng.
- Tập hợp các hóa đơn bán hàng, gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
 - Cuối ngày vào bảng kê chi tiết các hoá đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày.
- Tính toán và phản ánh chính xác tổng giá tính toán của hàng bán ra bao gồm cả doanh thu bán hàng, thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng, từng hoá đơn khách hàng, từng đơn vị trực thuộc ( theo các cửa hàng, quầy hàng…)

2. Lên các báo cáo liên quan
-    Lên báo cáo danh mục hàng hóa bán ra theo kỳ.
-    Lên báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.
-    Hằng tháng, quý, năm phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ (theo biểu mẫu của Cơ quan Thuế)

3. Một số công việc liên quan đến hợp đồng bán hàng:
- Thực hiện soạn thảo Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý và lưu trữ hợp đồng giao dịch với khách hàng.

4. Các công việc liên quan đến khách hàng
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thu hồi và quản lý tiền hàng.
- Quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ.

5. Các công việc liên quan đến hàng chiết khấu
- Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng : khi nào thì khách hàng được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán.

6. Các công việc khác

Tham khảo: dịch vụ kế toán quận 5

Soạn thảo bảng báo giá cho khách hàng.
Làm thẻ VIP khách hàng  (nếu có)
Tư vấn, chăm sóc khách hàng
Đốc thúc công nợ của khách hàng
Cập nhật giá cả, sản phẩm mới
Quản lý thông tin khách hàng, sổ sách, chứng từ liên quan đến bán hàng của công ty.


0 nhận xét trong bài "tìm hiểu thêm công việc của kế toán bán hàng cần làm"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì