trọn gói các dịch vụ quyết toán thuế và giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ này như thế nào?

Tham khảo: Dịch vụ kế toán trọn gói

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng, phương án triển khai
Tiếp nhận thông tin trực tiếp thông qua điện thoại, fax, email hoặc Form đăng ký
Xem xét hồ sơ và đánh giá tình trạng hồ sơ, số liệu đã thực hiện của khách hàng ứng với chính sách thuế hiện hành cũng như đặc thù của doanh nghiệp
Báo cáo tư vấn và đề xuất phương án triển khai

Kiểm ta tình hình kê khai thuế, báo cáo thuế đã thực hiện
Soát xét hóa đơn, chứng từ kế toán
Kiểm tra các tờ khai thuế giá trị gia tăng định kỳ, báo cáo hóa đơn
Kiểm tra tờ khai thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính
Đánh giá sự khớp đúng số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo thuế đã nộp

Soát xét, khuyến cáo, hoàn thiện hồ sơ gốc
So sánh hợp đồng mua. bán với hóa đơn, chứng từ
Kiểm tra công nợ và tình hình thanh toán không dùng tiền mặt
Kiểm tra cách tính chi phí lương và các khoản trích theo lương trong quan hệ với quy chế lương hoặc thỏa ước lao động tập thể
Kiểm tra hồ sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
Kiện toàn các hồ sơ nói trên nếu chưa chặt chẽ, phù hợp và kín kẽ
Khuyến cáo các phương án có thể khai thác triệt để chi phí tính thuế
Kiện toàn hồ sơ các nghiệp vụ thất thoát, nghiệp vụ cấn trừ công nợ, nghiệp vụ trả lại hàng, điều chỉnh hóa đơn, các giá trị lập dự phòng được phép.

Kiểm tra số liệu tổng hợp
Bảng tính lương và thuế thu nhập cá nhân
Bảng trích và phân bổ khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ
Tính giá thành sản phẩm, công trình, tập hợp giá thành dịch vụ
Tổng hợp nhập xuất tồn kho, tính chắc chắn của giá vốn hàng bán
Tổng hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý
Tổng hợp chi phí tài chính, lãi vay, chi phí khác

Điều chỉnh việc ghi sổ kế toán (Nếu cần)
Hiệu chỉnh số kế toán theo số liệu đã loại trừ các sai phạm
Hiệu chỉnh số kế toán theo các số liệu bổ sung nhằm tối ưu thuế
Lập quyết toán và báo cáo giải trình chi phí đã hạch toán

Tìm hiểu: ketoandongphong.com


Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Báo cáo giải trình chi tiết kết quả và các khuyến nghị với doanh nghiệp về những sai lầm cần rút kinh nghiệm.
Giải trình thanh tra thuế theo quy định

0 nhận xét trong bài "trọn gói các dịch vụ quyết toán thuế và giải trình thanh tra thuế tại doanh nghiệp"

Đăng nhận xét

Bạn Bán Hàng Gì